Het is tijd om thuiswerken leuk te maken!

Werkgevers en werknemers, het is tijd om thuiswerken leuk te maken! Heb jij ontdekt dat jouw bedrijf heel goed draait op (gedeeltelijk) thuis werken? Zit je er over na te denken om jouw bedrijfsstrategie hierop aan te passen?

Dan is het tijd om het thuiswerken ook daadwerkelijk leuk te maken! Waar medewerkers lange tijd min of meer tevreden waren met een “halfbakken” werkplek, is het tijd dat hier aandacht aan wordt besteed.

Wat is de noodzaak om het thuiswerken leuk te maken?

De noodzaak om het thuiswerken leuk te maken is hoog! Op het moment dat een medewerker van jou thuis zit, in een inspiratieloze ruimte, met een bureau en stoel die niet goed zijn ingesteld, dan raakt een medewerker steeds meer gedemotiveerd. 

Als jij medewerkers (gedeeltelijk) thuis te laten werken, dan heb je als werkgever de verantwoordelijkheid te nemen om goed naar de werkplekken te kijken. Niet alleen te kijken, maar ook te luisteren en dus te horen wat zij nodig hebben om wel een fijne werkplek te hebben.

Waarom nu (pas)?

Inderdaad, waarom nu pas? Eigenlijk had je al veel eerder moeten kijken bij de medewerkers hoe je het thuiswerken leuker voor hun had kunnen maken. Maar omdat dat niet is gebeurd, hebben we vandaag een startpunt om dit alsnog voor elkaar te krijgen. Alleen zo krijg je draagvlak voor een eventuele wijziging van je bedrijfsstrategie.

Hoe ga ik, als werkgever, het gesprek aan met mijn medewerkers?

Het feit dat thuiswerken een gewoonte is geworden, wil niet zeggen dat het thuiswerken makkelijk is. Het belangrijkste is dan ook om in contact te komen en te blijven met de medewerkers. Check geregeld in bij de medewerker hoe zij zich voelen en hoe leuk zij het thuiswerken vinden.

Een aantal mooie vragen om zo in gesprek te gaan met jouw medewerkers.
📣   Hoe gaat het écht met je?
📣   Hoe combineer je thuiswerken met je thuissituatie?
📣   Wat doe jij om het jezelf zo comfortabel mogelijk te maken thuis?
📣   Hoe is je verbinding met het team/leidinggevende/bedrijf?
📣   Zou je iets anders willen zien in hoe het thuiswerken nu gaat?
📣  Wat heb je nodig van ons, als organisatie?

Wat kan ik als thuiswerkspecialist bijdragen aan het leuk maken van thuiswerken?

Als thuiswerkspecialist kijk ik naar alle facetten om het thuiswerken leuk te maken. Ik kijk naar de arbotechnische kant van de werkplek. Ik kijk ook naar de werkomgeving van de medewerker. Zit men dus letterlijk goed op zijn thuiswerkplek. Dit is de individuele kant van mijn vak. 

Daarnaast kijk ik bij de organisatie naar het thuiswerkbeleid. Wat kan je als organisatie doen om het thuiswerken onderdeel te laten worden van je bedrijfsstrategie en zo mensen flexibel te laten werken. Aan welke eisen moeten werkplekken minimaal voldoen tot aan het aannemen van nieuwe medewerkers.

Kan ik dit niet zelf?

Dit kan je ongetwijfeld zelf! De vraag is dan wel, waarom heb je dit dan nog niet gedaan? Waarom heb je gewacht om een thuiswerkbeleid te maken en ben je niet in gesprek gegaan met de medewerkers? 

Door inmiddels bij meerdere bedrijven meegedacht te hebben met het thuiswerkbeleid, zal dit mij minder moeite en dus tijd kosten om advies te geven op het thuiswerkbeleid en in kaart te brengen hoe de medewerkers thuiswerken leuk gaan vinden.

Tijd voor actie!

Vind jij dat het ook tijd wordt dat het thuiswerken van jouw medewerkers leuker wordt? Dat jouw medewerkers productiever gaan worden doordat ze weer prettig op hun werkplek zitten? Wil jij niet volledig van het thuiswerken af, maar inbedden in het normale werken binnen jullie organisatie? Dan is het tijd voor actie! Bel mij vandaag nog om te kijken wat ik voor jullie organisatie kan betekenen.

Wat heb ik in de aanbieding?

In samenwerking met Anke van Eck, Architect en Founder van My (Home) Office is My Canvas, is de Thuiswerk Academie ontwikkeld.  Het programma dat wij aanbieden is erop gericht om medewerkers inzicht te geven in hun eigen gedrag tijdens hybride werken. Daarnaast doorloopt de medewerker het programma zodat zij zelf hun werkplek thuis kunnen inrichten.  Natuurlijk gaan we ook goed kijken naar het ergonomische stuk van de werkplek

Maar dit wil ik!!

Dat kan ik mij voorstellen! Het is namelijk een fantastisch programma dat ontzettend veel te bieden heeft voor de medewerker en uiteindelijk voor de organisatie! Klik hier om meer te weten te komen over het programma.

Thuiswerken neem jij serieus!

Jij neemt thuiswerken serieus en ziet in dat de combinatie met op kantoor werken de toekomst is. Jij neemt daarmee jouw (toekomstige) medewerkers serieus. Jij biedt het de medewerkers aan in plaats van dat zij erom moeten vragen. Wat een great place to work!